✓ Doğrusu

X Yanlışı

Ameliyat intihar riskini arttırır.

Bariatrik cerrahi geçirmeyi düşünen obez/aşırı obez bireylerin, depresyon veya kaygıdan muzdarip olmaları, daha düşük özgüvenli olmaları ve genel hayat kalitelerinin normal kilodaki insanlara göre daha düşük olduğu bilinmektedir. Bariatrik cerrahi, hastaların çoğunda psikolojik ve sosyal anlamda iyileşme sağlar. Bununla birlikte, önceden teşhis edilmemiş psikolojik rahatsızlıkları olan bazı hastalar, bariatrik ameliyattan sonra yaşam stresi mağduru olup intihar edebilirler. İki büyük çalışma, bariatrik cerrahiyi takiben intihar oluşumunda küçük de olsa bir artış bulmuştur. Bu sebeple kapsamlı bariatrik programlar, cerrahiden önce psikolojik değerlendirmelere (psikiyatrist notuna) ihtiyaç duymakta ve birçoğunun ameliyat sonrası hasta konsültasyonları için davranış terapistleri bulunmaktadır.